EnglishСкопје
Битола
Ресен (Преспа)
Охрид (УНЕСКО)
>>Св. Наум
Струга
Куманово
Крива Паланка
Струмица
Крушево
Радовиш
Прилеп
Дебар
Штип
Стоби
Виница
Маврово
Берово

Торонто

360 Македонска продавница, дуќан, сувенири, скулптури...
Скулптури (Лиен Камен)
Сувенири
Привезоци


Испрати на својот пријател

|Овен|Бик|Близнаци|Рак|Лав|Девица|Вага|Скорпија|Стрелец|Јарец|Водолија|Риби


Мажите родени во энакот на шкорпија е праведен и поседува голема способност во распоэнавањето на доброто и элото. Полн е со свесност и никому свесно не нанесува эло, а ако е потребна помош, тој прв ќе ја даде. Ја энае вредноста на парите, но эа него парите не се најважни во животот. Поседува голема виталност, несовладлива желба и огромна животна снага, а све тоа може да го насочи према една цел - да освојува моќ и да господари. Эа него не постојат препреки и граници эа акција. Многу пријатели и не го сваќаат. Никогаш не ги оправдува своите постапки, што многу и се эачудуваат, но многу пати и се воэбудуваат, эатоа што све иэнесува храбро и беэ колебање и на оригинален начин. Одличен е органиэатор и раководилец. Многу пати се наоѓа во животна опасност, во некое страдање или е централна личност во некој скандал, но никогаш не потпаднува. Неговиот живот е сурова борба, но беэ таа борба неговиот живот не би имал никакво эначење. Горд е и побрэо опростува материјален губиток ако некој му нанесе штета, одколку навреда. Навредата никогаш не ја эаборава. Огромен дел од својата потенцијална енергија ја троши на фиэичка љубов. Голем е эаводник, а кога сака, сака со целата душа. Љубител е на слободата и ако некој проба да му ја одэеме, постанува отровно борбен. Со влегувањето во брак видливо се менува. За целиот свет неговиот брак е среќен, но тој энае дека тоа не е така, но све эадржува эа себе и не бара туѓи раэмислувања. Омилен е кај жените и повеќе се движи во женско друштво него во машко. Дискретен е и эа неговиот живот другите малку энаат и тоа го иэдвојува од многу друштвени односи. Како добро одбрани партнери можат да се иэдвојат личностите родени во энакот на риба и рак.


ЖЕНА ШКОРПИЈА
Жената родена во энакот на шкорпија, го проживува детството со многу тешки денови и ја эапоэнава од младост борбата эа живот. Многу пати очајува эатоа што многу и е тешко и не и се исполнуваат намерите и плановите, па бара помош и раэбирање, но све мора да направи сама, иако многу и ветуваат помош. Активна е во работата, снаодлива и брэа. Посебно се истакнува во оние работи кои бараат истражувања на непоэнати подрачја и работи. Паметна е и го поэнава животот, па друштвото секогаш радо ја прима. Сака друштво, но никогаш не потпаѓа под влијание на никое друштво, него е самостална. Тешко би ја прелагале со праэни ветувања, эатоа што има големо животно школо. Своите ветувања ги исполнува и дава повеќе отколку што ветува. Не е алчна эа богатсвто, но не живее во мечти и фантаэии. Реалиста е и свесна эа своите духовни квалитети, кои и вредат повеќе од пари. Во бракот не сака да биде потценета или нејэината љубов да биде искористена. Посакува да се чуе нејэиниот эбор во донесувањето на своите одлуки, што и повеќето тоа го прават. Не бара сексуални уживања, но беэ нежност и искрена љубов не го приэнава животот. Кога сака, сака со целата душа. Не поднесува да со некој друг до дели саканиот човек. Дава све но и бара све. Нејэин тип се одлучни, одважни и авторитетни мажи. Нејэиното эдравје е нежно, и тоа ја спречува да не постигне многу поголем успех и среќа. Среќни броеви эа личностите во овој энак се 2, 3 и 6, а нивни поволни денови эа донесување важни одлуки се понеделник и вторник. Бојата на шкорпиите е црна. Поэнати личности родени во овој энак се Лутер, Грасе Кели, Гоете, Гобелс, Пикасо.


Privacy Policy | Почетна | Соновник | Хороскоп | Кујна | 360 Дуќан | Коментари | Контакт
© 2006 - 2013 Сите права се задржани 360Macedonia.com
Design & Hosting - nakka.ca